Tips nodig voor het uitvoeren van een focusgroeponderzoek?

Om je een helpende hand te bieden bij het uitvoeren van je eigen onderzoek, laten we op deze blog onderzoekers aan het woord. Ze vertellen hier over hun onderzoek en delen hun tips om jouw onderzoek ook succesvol te laten zijn. In deze eerste blog vertelt Elena (24) over haar scriptieonderzoek.

‘Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan door middel van een focusgroep. Focusgroeponderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij je een groep personen bij elkaar laat komen en hen vervolgens laat converseren over een bepaald onderwerp. Voor een goed verloop van je onderzoek moet je je aan een aantal richtlijnen houden. Zo stel je bijvoorbeeld een protocol op met vragen die je gaat stellen en woorden die wel of niet genoemd mogen worden. Het is voor de onderzoeksvaliditeit belangrijk dat je je aan dit protocol houdt, omdat resultaten anders niet met elkaar te vergelijken zijn. Zo kun je bijvoorbeeld je vraagtekens zetten bij resultaten die veroorzaakt zijn door een gerichte opmerking van een proefleider. De resultaten zijn dan niet spontaan ontstaan bij de proefpersonen. Je kunt meerdere focusgroepen organiseren om meer draagvlak voor je resultaten te creëren, maar dit is niet noodzakelijk. Deze onderzoeksmethode is immers kwalitatief van aard en de resultaten worden inhoudelijk besproken en niet statistisch. Hierbij deel ik een paar tips om jouw onderzoek ook goed te laten verlopen.

Tips voor de werving van proefpersonen

– Bedenk of je een vergoeding kunt aanbieden aan je proefpersonen. Een focusgroep kost al snel een uur en je wil niet dat deelnemers op het laatste moment afhaken omdat er voor henzelf geen winst is. 

– Er is veel literatuur te vinden over focusgroeponderzoek waarin wordt uitgelegd hoeveel deelnemers je minimaal en maximaal zou moeten hebben per focusgroep. Maak een goede overweging welk aantal geschikt is voor jouw onderzoek (eventueel samen met je begeleider) en nodig 1 deelnemer extra uit. Je zult altijd zien dat er iemand op het laatste moment niet meer beschikbaar is. Het zou zonde zij als je dan je focusgroep moet annuleren omdat je niet aan het minimale aantal deelnemers komt.

– Bij een focusgroep is het essentieel dat alle deelnemers tegelijkertijd bij elkaar zijn. Communiceer de datum en tijd van het onderzoek daarom duidelijk tijdens de werving om teleurstellingen te voorkomen.

– Plaats je onderzoek op Proefbunny.nl.

– Deel in de buurt van de onderzoekslocatie flyers uit, leg ze bijvoorbeeld op de lunchtafels in de kantine van je universiteit.

– Veel universiteiten hebben een prikbord voor de werving van proefpersonen waar je een flyer kunt ophangen.

– Plaats je onderzoek in de Facebookgroep ‘Respondenten gezocht!’ 

Praktische tips

– Bedenk goed waar je de focusgroep gaat organiseren. Een rustige ruimte heeft de voorkeur in verband met de geluidsopnames. Het is daarnaast fijn als je meerdere tafels hebt om eventueel materiaal op te ordenen. 

– Zorg voor minimaal een voicerecorder waarmee je de focusgroep kunt opnemen. Het is verstandig om voor de zekerheid twee voicerecorders te gebruiken, één aan elke zijde van de ruimte. Dan heb je altijd een back-up als er onverhoopt een voicerecorder defect is of als een deelnemer niet te goed te verstaan is. 

– Draai een proef-focusgroep om te testen of je protocol in orde is. Naar aanleiding van de bevindingen in deze proefsessie pas je het protocol aan. Houd goed bij wat je precies gewijzigd hebt en waarom, zodat je de wijzigingen kunt verantwoorden in je methodehoofdstuk. 

– Stuur de deelnemers een dag van tevoren een herinnering via e-mail. 

– Zorg dat je je onderzoeksprotocol goed beheerst en voorbereid bent op allerlei mogelijke vragen.