Population-based stem cell induction for complex diseases

 • Ad ID: 63461724

 • 280 bekeken

€0.00Vergoeding: Anders
 • Population-based stem cell induction for complex diseases
 • Op Locatie

  aug 17

  Contacteer

  Beschrijving

  Nederlands

  Wij zijn op zoek naar mensen die bereid zijn bloed te doneren (2x 4 mL buisjes). Het bloed wordt verzameld bij het Erasmus MC (Doctor Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam). Het is hierbij belangrijk dat u nuchter bent (met andere woorden: dat u niets eet of drinkt behalve water) voor 8 uur voorafgaand aan de bloeddonatie.

  Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om de bruikbaarheid van stamcel modellen te determineren. We kunnen stamcellen kunstmatig genereren in het lab door bloedcellen te reprogrammeren. Stamcellen zijn pluripotent, wat betekent dat deze kan uitgroeien tot (bijna) alle celtypen. Dit unieke kenmerk van stamcellen maakt dat deze gebruikt kunnen worden in verschillende therapieën voor ziektes.

  In ons project willen we weten of cellen die kunstmatig gegenereerd worden vanuit stamcellen dezelfde biologische karakteristieken hebben als de originele cellen. We kijken ook naar of ons stamcelmodel kleine verschillen tussen personen kan detecteren.

  Om dit te doen worden er per persoon twee buisjes bloed verzameld. De bloedcellen uit één buis worden gebruikt om andere celtypen te maken (stamcellen en andere bloedceltypen). De cellen in de andere buis worden onderzocht in hun originele staat. Verschillende karakteristieken zullen worden vergeleken tussen de gegenereerde cellen (uit het eerste buisje) en de originele bloedcellen (uit het tweede buisje) om te kijken of de modellen die we maken biologisch gezien accuraat zijn.

   

  English

   We are seeking volunteers to donate blood (2x 4 mL tubes). The blood will be collected at Erasmus MC (Doctor Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam). Please refrain from eating or drinking anything besides water for 8 hours before the blood draw.

  The end goal of our research is to assess the usability of stem cell models. We can generate stem cells in the laboratory by reprogramming blood cells. Stem cells are pluripotent, which means they can become almost any other cell type in the body. This unique characteristic of stem cells allows for using them in various disease therapies.

  In our research, we will focus on whether cells that are generated from stem cells have the same biological characteristics as the original cells. We will also look at whether we can detect small differences between people in our cell models.

  To do this, blood cells of one tube will be used to generate other cell types (stem cells and other blood cell types). The other tube of cells will be examined in their original state. We will compare various traits in these generated cell lines (coming from the first tube) with the original blood cells (from the second tube) to determine if the models we make are biologically accurate.

  Details onderzoek

  18-24 jaar, 25-30 jaar, 31-35 jaar, 36-40 jaar, 41-45 jaar, 46-55 jaar, 56-65 jaar

  Man, Vrouw

  minder dan 60 min

  Laat een reactie achter

  Leave the field below empty!